MMiUR
pl en

Ładowacz czołowy

 

Maszyna przeznaczona jest wyłącznie do prac związanych z rolnictwem lub podobnych, takich jak: ładowanie obornika oraz materiałów sypkich z pryzm na różne środki transportu. Ładowacz przeznaczony jest do współpracy z ciągnikami URSUS C330, C355, C360 lub C360-3P i tylko z nimi może współpracować.
Wszystkie czynności związane z załadunkiem jak i rozładunkiem odbywają się hydraulicznie. Wyposażony jest standardowo w łyżkę do materiałów sypkich, czerpak do obornika, przeciwwagę, ramę, wysięgnik i instalację hydrauliczną wraz z rozdzielaczem trójsekcyjnym.

Współpracujący ciągnik C330, C355, C360, C360-3P
Masa ładowacza 654 kg
Masa łyżki do mat. sypkich 104,4 kg
Masa czerpaka do obornika 64 kg
Masa przeciwwagi ( bez balastu) 55 kg
Masa przeciwwagi z balastem 660 kg
Pojemność czerpaka 0,45 m3
Obsługa 1 osoba
Udźwig 7 kN
Wysięg użyteczny 0,75 m
Obsługa 1 osoba
Ładowacz czołowy
Ładowacz czołowy
Ładowacz czołowy